Parafia Rokitnica - aktualności

Ważna informacja !!!

ZE WZGLĘDU NA UROCZYSTOŚĆ POGRZEBOWĄ ŚP. ERWINA SORDON (OJCA KS. PROBOSZCZA ZYGFRYDA SORDON)

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE W DNIU 3 GRUDNIA ROZPOCZNĄ SIĘ O GODZ. 15:00


1. ul. Budowlana 76, 64 – 62
2. ul. Budowlana 86 – 78

 

śp. Erwin Sordon

29 listopada w wieku 77 lat Pan Bóg powołał do wieczności p. Erwina Sordon

- ojca naszego Proboszcz Zygfryda Sordon

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

Pogrzeb odbędzie się 3 grudnia o godz. 11:00 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wawelnie koło Opola.

W kancelarii i zakrystii można zgłaszać chęć wyjazdu na pogrzeb wspólnym autokarem.

Wyjazd w sobotę sprzed kościoła o godz 8:40

 

Kolęda C+B+M

W tym roku szkolnym przypada nam 1 termin ferii zimowych – już od 14 stycznia. Nie jesteśmy w stanie do ferii zakończyć odwiedzin duszpasterskich. Trzy lata temu, w podobnej sytuacji, wiele dzieci i młodzieży wyjechało razem z rodzicami na urlopy, zimowiska i nie było ich na kolędzie. Niektórzy proponowali wtedy, by w takim wypadku rozpocząć już w czasie adwentu – jak to jest w niektórych parafiach. I chcemy w tym roku posłuchać tej sugestii i pójść już w soboty i niedziele adwentowe. Pierwsza kolęda byłaby zatem sobotę przed I Niedzielą Adwentu – 26 listopada. Rozpoczniemy od tych, którzy w ubiegłą kolędę byli na końcu, czyli od „nowego osiedla” – ul. Grzybowska, Budowlana. Cały plan jest w dzisiejszym „Głosie Serca”, jest także umieszczony w gablotce i na naszej stronie internetowej.

Więcej…
 

Caritas

Tak jak przed ostatnimi świętami Caritas rozpoczyna akcję pomocy najuboższym rodzinom. Przed ołtarzem św. Józefa będzie umieszczony kosz, do którego można składać różne produkty żywnościowe, które mają dłuższy okres przydatności do spożycia a także różne środki czystości itp. Zebrane rzeczy zostaną przekazane potrzebującym, zwłaszcza wielodzietnym rodzinom. Pamiętajmy o ubogich, niech i dla nich święta będą czasem radości.

W kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania) można nabyć lampiony roratnie a także opłatki (ofiary składane z tej okazji chcemy przeznaczyć na bieżące potrzeby naszej parafii).

Są już także  Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (duże w cenie 12 zł. a małe po 5 zł.). Będzie je można również od przyszłej niedzieli nabyć przy bocznym wejściu do salek. Jak co roku dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na pomoc dzieciom z biednych rodzin.
Informujemy także, że nikogo nie upoważniono do tego, by w imieniu parafii, proboszcza czy Caritas rozprowadzał po domach świece, kalendarze, kartki czy opłatki

 

Roraty

Hasłem tegorocznych rorat będzie "W domu Królowej".Będziemy się przygotowywali do obchodów 300. rocznicy Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Zatem tegoroczne roraty opowiadają o Jasnej Górze oraz o roli Maryi w dziejach Polski...

Roraty w naszej parafii będą odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 17:00 oraz w soboty o godz. 7:30.

Z A P R A S Z A M Y !

Nie zapomnij zabrać ze sobą lampion !!!

 

Adwent

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

Więcej…
 

Nowy wikary

W minionym tygodniu posługę w naszej parafii rozpoczął Ks. Paweł Kaniewski, dotychczasowy wikariusz w Parafii w Rachowicach.

Serdecznie witamy Go w naszej wspólnocie i życzymy obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego i zdrowia w pracy w naszej parafii.

 

śp. Ernesta Foltyn