Neoprezbiterzy

Neoprezbiterzy pochodzący z naszej parafii

 

 

ks. Pawel Szczurek
Ks. Paweł Szczurek 1920 r.
O. Emanuel Slodczyk
O. Emanuel Slodczyk 1925 r.
Ks. Pawel Kocur
Ks. Paweł Kocur 1932 r.

Ks. Antoni Nierobisch

Ks. Antoni Nerobisch 1932 r.

O. Jerzy Broja SDB

O. Jerzy Broja SDB 1947 r.

Ks. Pawel Nimptsch

Ks. Paweł Nimptsch 1954 r.

O. Sylwester Swaczyna OFM

O. Sylwester Swaczyna OFM 1955 r.

Ks. Jan Cibis

Ks. Jan Cibis 1956 r.

O. Ernest Krzywon SVD

O. Ernest Krzywon SVD 1959 r.

Ks. Eugeniusz Kozok

Ks. Eugeniusz Kozok 1973 r.

Ks. Jerzy Hetmanczyk

Ks. Jerzy Hetmańczyk 1974 r.

Ks. Marian Maslanka

Ks. Marian Maślanka 1974 r.

Ks. Jozef Maslanka

Ks. Józef Maślanka 1978 r.

Ks. Marek Trzeciak

Ks. Marek Trzeciak 1978 r.

Ks. Marcin Kulisz

Ks. Marcin Kulisz 1979 r.

Ks. Marcin Penkalla

Ks. Marcin Penkalla 1984 r.

Ks. Janusz Czenczek

Ks. Janusz Czenczek 1986 r.

O. Jozef Chomik OSC

O. Józef Chomik OSC 1987 r.

Ks. Andrzej Bartysiewicz

Ks. Andrzej Bartysiewicz 1989 r.

O. Miroslaw Piatkowski SVD

O. Mirosław Piątkowski SVD 1989 r.

Ks. Piotr Majer

Ks. Piotr Majer 1990 r.

ks. stanislaw jankowski cr

Ks. Stanisław Jankowski CR 1994 r.

Ks. Zbigniew Siudzinski

Ks. Zbigniew Siudziński 1996 r.

O. Dominik Partyka OSPPE

O. Dominik Partyka OSPPE 1996 r.

Ks. Kazimierz Majer

Ks. Kazimierz Majer 2001 r.

O. Herman Jacek Kuchnik OFM

O. Herman Kuchnik OFM 2002 r.

Ks. Piotr Szczygielski

Ks. Piotr Szczygielski 2005 r.

ks. Damian Kwak

Ks. Damian Kwak 2015 r.