Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przekazali 1% należnego podatku za rok 2018 na rzecz Caritasu parafialnego. BÓG ZAPŁAĆ.

Gorąco polecamy się pamięci przy odpisywaniu 1% za rok 2019. Z tyłu kościoła są wyłożone formularze (PIT-OP) dla osób, które są rozliczane przez ZUS (emeryci). Po ich wypełnieniu można złożyć je w kancelarii parafialnej. Pozostałe osoby mogą wskazać naszą parafię w swoim zeznaniu podatkowym.

Nr KRS 0000283966. Cel szczegółowy: Parafia NSPJ Zabrze Rokitnica.