Zostaje odwołana Komunia św., która była wyznaczona na 10 maja 2020.  Ważne jest zdrowie i bezpieczeństwo. W obecnej sytuacji trudno będzie dokończyć przygotowań. A nie można bez końca czekać a niepewności, czy coś się zmieni, czy nie.

Dlatego uroczystość I Komunii św. zostanie przeniesiona na niedzielę 27 września 2020 r. (oczywiście jeśli sytuacja na to pozwoli). Podaję ten termin, aby można było poczynić już jakieś przygotowania. Do  I Komunii św. przystąpią dzieci, których rodzice wyrażą na to zgodę. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to dzieci podzielimy na dwie lub nawet trzy grupy (np. szkołami). Jeżeli ktoś z rodziców będzie chciał, by dziecko przystąpiło oddzielnie, również będzie taka możliwość (np. po tym terminie w tygodniu na wieczornej Mszy św.).

Odnośnie innych spraw organizacyjnych trudno jest teraz podjąć wiążące decyzje. Wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji i zaistniałych możliwości.

Chcę także poinformować, że stroje komunijne od 3 tygodni są gotowe, będzie je można odebrać, kiedy warunki na to pozwolą. Na razie są zabezpieczone u sióstr. Są także książeczki.

Bardzo prosimy i zobowiązujemy w sumieniu rodziców, by w miarę możliwości dopilnować przygotowania dzieci przez zajęcia internetowe (katechezy szkolne) zgodnie z wyznaczonym przez katechetów harmonogramem. Prosimy także, by dzieci uczestniczyły w Mszach św., o ile to możliwe razem z rodzicami, w Mszach św. przez telewizję czy internet.

Bardzo dziękujemy za zrozumienie podjętych decyzji, zwłaszcza teraz w czasie, gdy tak trudno podejmować jest jakikolwiek decyzje. Życzę Boże błogosławieństwa i opieki Matki Bożej a także zdrowia w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Ks. Zygfryd Sordon, proboszcz wraz z przygotowującymi katechetami.