4 czerwca organizuje się Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę oraz do Sanktuarium św. Jana Marii Vianneya w Mzykach. Zapisy w kancelarii lub zakrystii.