Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Z urzędu:
•    Ks. Zygfryd Sordon – proboszcz
•    Ks. Marek Konowol – wikariusz
•    P. Alicja Kobyłka – przełożona Instytutu Świeckiego Pań Szensztatu

Z nominacji:
•    P. Bogusława Grygierowska – przełożona Wspólnoty Żywego Różańca
•    P. Anna Żerdzińska – Pszczółka – katechetka
•    P. Marcin Radziej – pracownik parafii
•    P. Henryk Szymik – zarządca cmentarza
•    P. Tomasz Guzy – nadzwyczajny szafarz Komunii św.

Z wyboru:
•    P. Marzena Guzy
•    P. Adam Ochmann
•    P. Kornelia Frey
•    P. Michał Galon
•    P. Sławomir Danis
•    P. Joachim Maśnica
•    P. Jan Stolot