Psalm w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego. Tematem Psalmu 91 jest dobroć Boga, który nieustannie opiekuje się człowiekiem.

Psalm rozpoczyna stwierdzenie o opiece Boga nad tymi, którzy powierzą mu swój los. Należy tylko zaufać Stwórcy, a wtedy możemy być pewni Jego opieki.Bóg został ukazany jako kochający opiekun, ojciec. Następna część psalmu to przykłady zagrożeń czyhających na człowieka, przed którymi uchroni go opieka Boska. Są to: choroby, pułapki, nieszczęścia, problemy. Człowiek bogobojny może czuć się bezpiecznie, bo Bóg w swojej dobroci ześle mu anioły, które będą się nim opiekować, zawsze udzieli mu pomocy i dożyje późnej starości.

 

 

 

- Kazanie Biskupa Gliwickiego w trudnym czasie grasującej pandemii - Gliwice, katedra - 15 III 2020 r.